Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8480 3b3d 390
Reposted fromdivi divi viamyu myu
Reposted bymyuwordshurtemotionalanorexicpersona-non-gratapsychojunkie
2643 a7b4 390
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viamyu myu
Reposted fromlavendowy lavendowy viaskacowanykot skacowanykot
Spanie obok drugiej osoby, w odległości paru centymetrów to akt absolutnej ufności
— Jonathan Carroll- “Skradziony kościół”
Może kiedyś zrozumiesz, że mój chłód jest najgłośniejszym wołaniem o Twoje ciepło...
— zrozum, no
Reposted frommeldisse meldisse viablaxkseoul blaxkseoul
Rozpoczęło się od przypadku, od pewnego zupełnie przypadkowego przypadku, który w najwyższym stopniu mógł być i mogło go nie być.
— Fiodor Dostojewski "Zbrodnia i kara"
Reposted fromblack-agnes black-agnes viablaxkseoul blaxkseoul
Bez względu na to, co dzieje się w twoim życiu, ty sam wybierasz sposób, w jaki na to zareagujesz. Jeśli wyrobisz sobie zwyczaj poszukiwania dobrej strony w każdych okolicznościach, twoje życie osiągnie wyższy wymiar.
— Robin S. Sharma
Reposted fromToshi Toshi
Pocałowałem ją to było tylko lekkie muśnięcie ustami jej ust. Poczułem się, jakbym połknął kropelkę czegoś niewiarygodnie słodkiego.
— Stephen King - Joyland
Reposted fromyourtitle yourtitle viamyu myu
To najstarsza historia świata.
Pewnego dnia masz siedemnaście lat, planujesz swoje “kiedyś”. A potem tak cicho, że nawet nie zauważasz, „kiedyś” staje się „dzisiaj”. A potem „kiedyś” staje się „wczoraj”.
I to jest twoje życie.
— Nathan Scott, One Tree Hill
0665 2a45 390
Kiedy byłam mała bajki były lepsze, wakacje były dłuższe, święta zabawniejsze, wszystko było prostsze a problemy nie istniały
Reposted fromdeviate deviate viasmutnazupa smutnazupa

Czasami nadchodzą wieczory, gdy wszyscy inni są szczęśliwi, a Ty słuchając smutnej piosenki szukasz sensu życia.

Reposted fromdeviate deviate viasmutnazupa smutnazupa
7465 606d 390
Reposted fromdeviate deviate viasuicideseason suicideseason
1191 ec06 390

ezekielismycopilot:

George R.R. Martin is ruthless - every death in the Game of Thrones series is tabbed

im not even in the GOT fandom but how the fuck are any of you still breathing

Reposted fromnijironeko nijironeko
9118 0501
Reposted fromScarletbliss Scarletbliss viastarwars starwars
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl